Mieszkańcy Ozorowic oraz inni użytkownicy dróg już korzystają z nowej nawierzchni drogi powiatowej nr 1366D (ulica Pęgowska) w Ozorowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą Szewce - Strzeszów do mostu. Inwestycja ta była wyjątkowo oczekiwana przez mieszkańców i gminę, z powodu bardzo złego stanu nawierzchni.

W tym tygodniu odbył się oficjalny odbiór drogi, na której położono nową nawierzchnię bitumiczną i zamontowano progi zwalniające. Inwestycję realizował powiat trzebnicki, a jej realizację zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu i skutecznemu działaniu radnej powiatowej reprezentującej naszą gminę w powiecie trzebnickim - Sławomirze Misiurze-Hermann.


W odbiorze drogi udział wzięli: wicestarosta Grzegorz Terebun wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Pawłem Kaźmierczakiem, radna powiatowa Sławomira Misiura-Hermann, pracownicy Urzędu Gminy Wisznia Mała i przedstawiciele wykonawcy firmy Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Koszt zadania to ok. 244 tys. zł. Aktualny stan drogi znacznie zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym autobusu szkolnego i komunikacji gminnej.