W gminie Wisznia Mała bezustannie trwają prace inwestycyjne realizowane zgodnie z planem i potrzebami mieszkańców. Duża ich część dotyczy budowy dróg, które są niezmiernie ważne dla ich użytkowników. W miarę możliwości finansowych gmina sukcesywnie prowadzi działania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, które ostatecznie wpływają na rozwój gminy. W bieżącym roku gmina osiągnęła sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Budowy dróg są możliwe dzięki dofinasowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

W ostatnim okresie został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 104933d relacji Kryniczno – Psary (ul. Łąkowa). Przebudowa drogi jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Na odcinku długości ok. 750 m zostanie położona masa bitumiczna, a pobocza zostaną wykonane z kruszywa. Na długości 361 m zostanie wybudowany chodnik, a na jezdni zostaną zamontowane progi zwalniające. Wykonawcą prac została firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wysokiej, a koszt zadania to ponad 919 tys. zł.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Sportowej w Ligocie Pięknej. Na drodze będzie wykonana nakładka asfaltowa, pobocza wraz ze zjazdami do posesji oraz progi zwalniające. Wykonawcą inwestycji została firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt inwestycji to 589 tys. zł. Inwestycja jest także dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Z tego samego funduszu gmina pozyskała również środki na przebudowę części ulicy Łąkowej w Ozorowicach.

Gmina obecnie przygotowuje procedury przetargowe na przebudowę ulic Prostej w Ligocie Pięknej oraz Jodłowej w Ozorowicach. Realizacja tych zadań będzie wykonywana przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

Z kolei w Wiszni Małej trwa przebudowa ulicy Przy Dębie, która otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami, wyregulowane zostaną również studzienki. Wykonawcą prac jest firma Filmar Usługi Ogólnobudowlane Marian Filipek z Ligoty Pięknej, a koszt inwestycji to ponad 130 tys. zł.

W Szewcach już niebawem rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ulicy Długiej. Wykonawcą została firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocławia, a koszt inwestycji to ok. 208 tys. zł. Natomiast w Ligocie Pięknej na Alei Sosnowej i Alei Brzozowej dobiega końca budowa kanalizacji deszczowej.

Wyłonieni zostali wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy infrastruktury drogowej w następujących miejscowościach: Ligota Piękna (ulica Jałowcowa), Malin (ulice Miła, Kalinowa, Jesionowa i Ogrodowa), Ozorowice (ulice Łąkowa – II etap i Jałowcowa), Szymanów (ulice Polna i Ogrodnicza) i Wisznia Mała (ul. Polna). W trakcie realizacji jest także dokumentacja projektowa na realizację remontu mostów: Strzeszów – Ozorowice, Strzeszów – Mienice.