Prace inwestycyjne w gminie Wisznia Mała trwają w najlepsze. Wójt Jakub Bronowicki wizytował miejscowości, w których aktualnie realizowane są prace budowlane.


W Strzeszowie rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej. Zostały już wykonane fundamenty i trwa budowa ścian. Powstanie budynek parterowy przeznaczony na spotkania mieszkańców oraz odrębne pomieszczenie szkoleniowe. Obok świetlicy stanie zadaszona scena plenerowa. Obiekt będzie służył mieszkańcom jako miejsce imprez kulturalnych oraz spotkań. Wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 to 500 tys. zł.

Na ulicy Prostej w Ligocie Pięknej trwa wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami na posesje, poboczami i umocnieniami rowów. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość inwestycji to ponad 416 tys. zł, z czego 73,5 tys. zł wyniosło dofinansowanie.
Niebawem rozpoczną się prace przy budowie pierwszego etapu przebudowy ulicy Łąkowej w Ozorowicach. Na odcinku 355 mb zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa oraz zostaną zamontowane progi zwalniające. Zaplanowano również wzmocnienie poboczy gruntowych okalających drogę. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a inwestycja powinna zostać zakończona jeszcze w tym roku. Wartość zadania to ponad 195 tys. zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 97785,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.Jeszcze w tym roku rozpoczną się także prace na ulicy Jodłowej w Ozorowicach, gdzie zostanie wykonana nakładka asfaltowa. Został już wyłoniony wykonawca prac. Wartość zadania to ok. 171 tys. zł, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 52,5 tys. zł.


W Szewcach rozpoczął się kolejny etap prac na ulicy Długiej. Trwa budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wartość inwestycji to ok. 208 tys. zł. Natomiast w Ligocie Pięknej rozpoczną się prace na ulicy Leśnej (do lasu), gdzie zostanie wykonany odcinek o nawierzchni z kostki betonowej. Koszt tego zadania to ok 82 tys. zł.


Dobiegły końca prace przy przebudowie ulicy Sportowej w Ligocie Pięknej. Na drodze została wykonana nakładka asfaltowa, pobocza wraz ze zjazdami do posesji oraz progi zwalniające. Koszt inwestycji to 589 tys. zł., na które dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 294,5 tys. zł oraz 150 tys. zł z Nadleśnictwa Oborniki Śl.