W piątek 12 lipca oficjalnie rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów i Krzyżanowice. Symbolicznego wbicia pierwszej łopaty dokonał wójt Jakub Bronowicki. W wydarzeniu udział wzięli: naczelnik RIiOŚ Sławomira Misiura – Hermann, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Grażyna Chwastek oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. Mariusz Sośniak.W wydarzeniu uczestniczyli również radny gminy Marcin Kramarzewski, przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu - firmy Sweco Consulting Sp. z o. o., oraz sołtys Krzyżanowic Józefa Bebłocińska wraz z mieszkańcami miejscowości Krzyżanowice.

Budowa kanalizacji w południowej części gminy Wisznia Mała to największa i najdroższa z realizowanych do tej pory inwestycji, jednak bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dzięki budowie do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych prawie 2,5 tys. mieszkańców. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi połączenie systemu wodno-ściekowego gminy Wisznia Mała z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym miasta Wrocławia, stwarzając tym samym nowe możliwości rozwoju gminy. Łącznie zostanie wybudowanych 36,64 km sieci kanalizacji oraz 2,12 km sieci wodociągowej. Wartość całego projektu to prawie 91 mln zł, z czego wysokość dofinansowania to ponad 47 mln zł.

W Krzyżanowicach zostanie wybudowanych 7 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie przepompownie. Wartość robót to ok. 15 mln zł. Natomiast w Szymanowie zostanie wybudowanych 10 km sieci kanalizacyjnej, dwie przepompownie, jak również zostanie przebudowana linia elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4 kV oraz kanalizacja deszczowa w ul. Lotniczej w Szymanowie w celu usunięcia kolizji z realizowaną kanalizacją sanitarną. Wartość prac to ponad 23 mln zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu, została firma PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH "EKO - WOD" Sp. z o.o. ze Świdnicy.