5°C
pogoda pogoda
kontrastowa wersja

2020 r.

03/
02

Umowa z MPWiK Wrocław podpisana!

W ostatnim dniu stycznia miało miejsce doniosłe wydarzenie dla mieszkańców naszej gminy. W siedzibie MPWiK Wrocław zostały podpisane umowy na hurtowy odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej gminy Wisznia Mała przez Wrocław oraz na hurtowe dostawy wody dla PGK w Wiszni Małej. W podpisaniu umowy uczestniczył wójt gminy Jakub Bronowicki, prezes...
czytaj więcej  


15/
01

Co nowego w inwestycjach?

Bardzo ważny etap projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” został zrealizowany. W ramach wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej projektu, wybudowano tranzytowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zlokalizowany m.in. pod dnem rzeki Widawy i wałami przeciwpowodziowymi....
czytaj więcej