Bardzo ważny etap projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” został zrealizowany. W ramach wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej projektu, wybudowano tranzytowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zlokalizowany m.in. pod dnem rzeki Widawy i wałami przeciwpowodziowymi. Spółka uzyskała również pozwolenia na użytkowanie kanalizacji wybudowanej w Psarach w ulicach: Głównej, Wolności, Stawowej, Parkowej od ul. Wolności w kierunku do Krzyżanowic. W efekcie, już na początku roku ścieki z miejscowości Psary popłyną do wrocławskiej oczyszczalni ścieków a woda z sieci wodociągowej Wrocławia uzupełni zasoby wodne gminy Wisznia Mała.

W pierwszym kwartale 2020 r. planowane jest oddanie do eksploatacji kolejnych etapów projektu – możliwości odbioru ścieków siecią kanalizacyjną wystąpi dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Kasztanowej, Nowej, Łąkowej w Psarach, Widawskiej, Storczykowej, Liliowej, Kwiatowej, Lawendowej,  Polnej i Łąkowej w Szymanowie oraz część miejscowości Krzyżanowice. Obecnie budowane są kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Psary, Szymanów i Krzyżanowice. Realizacja całego projektu, którego zakres obejmuje ponad 36 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 2 km sieci wodociągowej będzie trwała do końca I kwartału 2022 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W Strzeszowie w oczach rośnie nowa świetlica. Więźba dachowa jest już skończona, aktualnie trwa zakładanie pokrycia dachu dachówką. Równocześnie prowadzony jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Drzwi zostały już zamontowane, niebawem zostaną wstawione okna. Ponadto montowane są instalacje wewnętrzne i dobiega końca wykonywanie instalacji elektrycznej, trwa ocieplanie stropu.

Powstający budynek świetlicy poza główną salą oraz zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie posiadał odrębne pomieszczenie szkoleniowe. W zeszłym roku wokół świetlicy został przygotowany teren rekreacyjno – sportowy, z którego mogą już korzystać zarówno dzieci, jak i młodzież i dorośli. Docelowo zostanie jeszcze postawiona zadaszona scena plenerowa.

Dobiega końca budowa placu zabaw w Wiszni Małej na ulicy Sportowej. Aktualnie wykonywane są ostatnie prace przy budowie parkingu. Przygotowane zostało również miejsce pod plac zabaw. Pozostałe prace związane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej oraz montażem urządzeń zostaną wykonane przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Powstająca nowa przestrzeń publiczna to kolejne miejsce rekreacji, tym razem zlokalizowane w zachodniej części Wiszni Małej.

W Krynicznie trwają prace związane z pierwszym etapem budowy cmentarza komunalnego obejmującego roboty ziemne wraz z odwodnieniem. Została już zakończona budowa sieci drenarskiej. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz montowane są studnie.