Obraz przedstawiający Budowa świetlic wiejskich w gminie Wisznia Mała


Tytuł projektu: „Budowa świetlic wiejskich w gminie Wisznia Mała”

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres operacji obejmuje:

  • Budowę świetlicy wiejskiej w Strzeszowie
  • Budowę budynku gospodarczo - integracyjnego w Machnicach
  • Budowę budynku gospodarczo - integracyjnego w Pierwoszowie

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi w Gminie Wisznia Mała. Operacja przyczyni się do podniesienia standardu życia na wsi, wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru oraz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.486.039,01 zł.

Dofinansowanie: 1.286.070,00 zł.


Obraz przedstawiający Budowa świetlic wiejskich w gminie Wisznia Mała