HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Obraz przedstawiający E-aktywni w gminie Wisznia Mała

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Pracownicy UGWM pozyskali dotacje z UE na SZKOLENIA DLA DOROSŁYCH. Od czerwca 2020r. do sierpnia 2020r.planowanych jest 9 szkoleń cyfrowych dla 108 mieszkańców z terenu gminy Wisznia Mała w wieku 25+ w ramach projektu pn. „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia będą odbywały się w 9 grupach każda po 12-osób. Szkolenie dla jednej osoby będzie trwało 12 godzin zegarowych w trybie 2 lub 3 dniowym (zależnie od możliwości uczestników – po 6 lub po 4 godziny dziennie). Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat.

Projekt zakłada realizację szkoleń o tematyce:

Działam w sieciach społecznościowych;

Kultura w sieci;

Moje finanse i transakcje w sieci;

Mój biznes w sieci;

Rodzic w internecie;

Rolnik w sieci;

Tworzę stronę internetową.

Szkolenia odbędą się w obiektach gminy Wisznia Mała o odpowiednim zapleczu tj. szkoły w Krynicznie, Psarach i Szewcach oraz OKSiR w Wiszni Małej.

Każdy z uczestników musi uczestniczyć w min 75 % godzin szkolenia.

Podstawowym warunkiem rekrutacji jest kolejność zgłoszeń . Dlatego zachęcamy do złożenia wniosku o udział w projekcie do Urzędu Gminy Wisznia Mała. Szczegółowa informacja o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne na stronie internetowej gminy oraz w UGWM.


Pozostało 36 wolnych miejsc i liczy się kolejność zgłoszeń.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ


Podstawowe dane projektu

Tytuł projektu: „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020)

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1 Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Termin realizacji – 01.09.2019r. - 15.10.2020r

Całkowity koszt realizacji projektu: 60 480,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 60 480,00zł

Wkład własny (łącznie): 0,00 zł.

W załączeniu szczegółowy program kursów.