Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych

Całkowita wartość inwestycji: 1 351 770,00 zł
Dofinansowanie: 675 885,00 zł

Termin rozpoczęcia realizacji zadania: 11.2020r.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 10.2021r. 

Gmina Wisznia Mała w ramach planowanej inwestycji zamierza przebudować al. Brzozową i Sosnową w miejscowości Ligota Piękna - odcinek o długości 1040,00 mb

Cele i efekty projektu:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,

- podniesienie standardów technicznych dróg gminnych,

- zwiększenie dostępności transportowej obszaru.