ZADANIE ZREALIZOWANO DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH"


Obraz przedstawiający Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Ozorowice, gm. Wisznia Mała


Łączna wartość zadania: 195 570,00 zł

Kwota dofinansowania: 97 785,00 zł

Kwota środków własnych: 97 785,00 zł

Obraz przedstawiający Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Ozorowice, gm. Wisznia Mała Obraz przedstawiający Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w miejscowości Ozorowice, gm. Wisznia Mała


30 września 2019 r. gmina Wisznia Mała podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Hreniakiem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Łąkowa w miejscowości Ozorowice, gm. Wisznia Mała”. W ramach zadania zostanie wykonany pierwszy etap prac na ulicy Łąkowej. Na odcinku 355 mb zostanie poszerzona jezdnia do 4,5m oraz zostaną zamontowane progi zwalniające. Zaplanowano również wzmocnienie poboczy gruntowych okalających drogę.

Umowa z wykonawcą została już podpisana, a inwestycja powinna zostać zakończona do końca października 2019 r.