22 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Wisznia Mała a Województwem Dolnośląskim o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ligota Piękna ul. Prosta, Gmina Wisznia Mała droga dojazdowa do gruntów rolnych” współfinansowanego przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach zaplanowanych prac przewidziano przebudowę drogi gminnej o długości 0,3 km poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni: drogi, zjazdów, poboczy, terenów zielonych, umocnienia rowów oraz przebudowę istniejących przepustów i słupa telekomunikacyjnego. Umowa z wykonawcą została już zawarta, a inwestycja ma zostać zakończona do końca października 2019 roku.


Wartość inwestycji: 416 970,00 zł

Wartość dofinansowania: 73 500,00 zł