Podpisano porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej W-404 w miejscowości Szewce, gmina Wisznia Mała”. Obejmuje on przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania ulicy Długiej z drogą W 342 (ul. Wrocławska) do stacji PKP w Szewcach.

Termin wykonania – 2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 1.531.298,00 zł

Dofinansowanie = 765 649,00 zł