Szanowni Państwo,

poniżej umieszczono informacje na temat konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.


II tura konkursu ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju   zaprasza do wzięcia udziału w II turze konkursu "Wspólnie o Funduszach Europejskich".

Jeśli masz pomysł na ciekawą inicjatywę, wnioskuj o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto.

Kto może skorzystać?

Do udziału w konkursie zapraszamy władze miejskie, instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

Na co można otrzymać wsparcie?

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 zł brutto. Kwota ta musi być przeznaczona na organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych poprzez realizację różnego rodzaju spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń. Ponadto, będzie można liczyć na wsparcie Ministerstwa w postaci bezpłatnego udostępnienia publikacji, broszur tematycznych czy rollupów.

Pula środków przeznaczonych na konkurs to aż 800 tysięcy złotych.

Chcemy zidentyfikować najciekawsze wydarzenia, których zakres jest bezpośrednio powiązany z tematyką Funduszy Europejskich i włączyć się w ich organizację.

Do kogo chcemy dotrzeć?

Poprzez zwycięskie inicjatywy chcemy dotrzeć z ofertą Funduszy Europejskich do różnych grup docelowych m.in. do przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, osób wracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób z niepełnosprawnościami, osób 50+.

WAŻNE: Wydarzenia nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 2 września 2019 r. i muszą zostać zrealizowane do 31 października 2019 r.

Termin składania ofert

Oferty można składać w terminie 3-24 czerwca 2019 r. (II tura) w wersji elektronicznej (zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym) na adres: promocja@miir.gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie o FE” – II tura 2019 .

Gdzie szukać informacji?

Zapraszamy do odwiedzania portalu: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-fun...