Gmina Wisznia Mała uzyskała dofinansowanie na projekt edukacyjny dedykowany najmłodszej grupie – przedszkolakom. W ramach projektu pn. „Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej” zaplanowaliśmy zakup mebli, wyposażenia multimedialnego, zabawek oraz urządzeń do placu zabaw przy obiekcie w Ligocie Pięknej. Ponadto przewidzieliśmy realizację zajęć dodatkowych dla dzieci o rozmaitej tematyce: taneczne, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, robotyka (dla starszaków), język angielski, logopedyczne. Niewątpliwie atrakcyjne będą także wycieczki do ciekawych miejsc, takich jak Afrykanarium, Park Dinozaurów, Park Bajek, kino i teatr.Całkowita wartość projektu: 192.125,00 zł

Kwota dofinansowania: 163.305,00 zł

Okres realizacji projektu od: 2016-08-01

Okres realizacji projektu do: 2018-07-31

Projekt jest realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 15 % wartości projektu stanowi wkład własny gminy Wisznia Mała.