Gmina Wisznia Mała złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Szymanów – Szewce i uzyskała dofinansowanie, dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Termin wykonania – 2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 750.420,72 zł

Dofinansowanie = 172.200,00 zł