Z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowy Dolnośląskiej Wsi otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej”. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2017 r. i obejmie odnowę oraz budowę alejek parkowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek parkowych, a także oświetlenia parkowego. Dzięki temu piękny park przy pałacu w Wiszni Małej nabierze życia dając mieszkańcom miejscowości atrakcyjne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Termin realizacji – 2017 rok

Całkowity koszt zadania = 126 540,14 zł

Dofinansowanie = 30 000,00 zł