Gmina Wisznia Mała liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych!

Jesteśmy najskuteczniejszą wśród gmin wiejskich w całym województwie dolnośląskim. W latach 2007 – 2013 wg statystyk na naszym terenie beneficjenci podpisali umowy na łączną kwotę 1,7 mld zł! Z czego na realizację swoich inwestycji inwestorzy otrzymali 662 mln dotacji!

Mimo niezaprzeczalnych sukcesów gmina Wisznia Mała cały czas czuje niedosyt i nie spoczywa na laurach. Nadal szukamy środków zewnętrznych na realizację planów i marzeń mieszkańców. W samym tylko 2016 roku złożyliśmy wnioski na łączną wartość całkowitą wynoszącą ponad 122 mln zł!


Wartość całkowita złożonych projektów: 122 312 622,51 zł

Wartość całkowita zadań gminy Wisznia Mała i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wiszni małej (PGK): 102 158 197,95 zł

Wartość całkowita złożonych zadań gminy Wisznia Mała: 14 662 366,35 zł

Wartość całkowita zadań gminy Wisznia Mała, które otrzymały dofinansowanie: 10 930 844,77 zł

Wartość wnioskowanych projektów gminy Wisznia Mała i PGK: 50 560 773,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania projektów gminnych z PGK: 47 143 009,56 zł

Wartość projektów gminnych: 3 660 109,40 złPROJEKTY, NA KTÓRE UZYSKALIŚMY DOTACJE:OCZEKUJEMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE: