Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) na terenie gminy Wisznia Mała 


Przypominamy:

  • Pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. Odbiór odpadów odbywa się od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane, a reklamacje nie będą uwzględniane.
  • Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu i nie chłodzimy go wodą!
  • Pracownicy firmy Alba są zobowiązani do wykonywania dokumentacji pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała.
  • Prosimy nie wrzucać odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów przydomowych (np. trawa, liście) do pojemników na odpady zmieszane. Gmina Wisznia Mała zaleca kompostować odpady zielone. We własnym zakresie można je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Mienicach nr 92 (byłe składowisko odpadów). Jako Gmina jesteśmy zobowiązani ograniczyć masę odpadów organicznych przekazywanych do składowania razem z odpadami zmieszanymi.Załączniki