SOŁECTWA W GMINIE WISZNIA MAŁA ORAZ SOŁTYSI

Kryniczno - Małgorzata Tyska     http://kryniczno.pl

Krzyżanowice - Józefa Bebłocińska     http://krzyzanowiceplus.pl/

Ligota Piękna - Michał Ziętek

Machnice- Aneta Kasprzyk

Malin - Dorota Kuleta      http://www.wiszniamala.net/malin/

Mienice - Alicja Walęcka

Ozorowice - Małgorzata Sobecka

Pierwoszów - Jan Kupczak     http://www.pierwoszow.com/

Piotrkowiczki - Grzegorz Ryng

Psary - Jerzy Szczerbik      http://www.wiszniamala.net/psary/

Rogoż - Edyta Król

Strzeszów - Bronisław Stawiński

Szewce - Marek Łukaszek     http://e-szewce.pl/

Szymanów - Marcin Ziętek

Wisznia Mała - Roman Piworowicz

Wysoki Kościół - Bożena Bienias      http://wysokikosciol.pl/