Teresa Czaniecka – skarbnik

t.czaniecka@wiszniamala.pl

Tel. 71 308 48 61


– zastępca skarbnikaElżbieta Baryś - stanowisko ds. wymiaru podatków

Tel. 71 308 48 62

e.barys@wiszniamala.pl


Alicja Kozal - stanowisko ds. finansowych

Tel. 71 308 48 64

a.kozal@wiszniamala.pl


Alicja Wróblewska – stanowisko do spraw finansowych

Tel. 71 308 48 67

a.wroblewska@wiszniamala.pl


Paulina Wieczorkiewicz – stanowisko do spraw finansowych

Tel. 71 308 48 65

p.wieczorkiewicz@wiszniamala.pl


Renata Łysakowska - stanowisko ds.  rozliczeń podatkowych

Tel. 71 308 48 66

r.lysakowska@wiszniamala.pl


Agnieszka Połozowska – stanowisko ds. finansowych, kadr i płac

Tel. 71 308 48 63

a.polozowska@wiszniamala.pl


Anna Klin – stanowisko ds. finansowych i podatków od środków transportowych

Tel. 71 308 48 69

a.klin@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Finansowego