Mariusz Fedzin – sekretarz

m.fedzin@wiszniamala.pl


Magdalena Szatkowska – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 42

m.szatkowska@wiszniamala.pl


Agnieszka Jeżewska – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 41

a.jezewska@wiszniamala.pl


Anna Ulatowska – stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Tel. 71 308 48 43

a.ulatowska@wiszniamala.pl


Marzena Kowalska - stanowisko ds. administracyjnych i obsługa Rady Gminy
Tel. 71 308 48 01

m.kowalska@wiszniamala.pl


Stefania Horyniecka - stanowisko ds. administracyjnych i obsługa Rady Gminy
Tel. 71 308 48 02

s.horyniecka@wiszniamala.pl


Anna Sobczyk - referent ds. obsługi biura rady gminy i archiwum zakładowego
Tel. 71 308 48 68

a.sobczyk@wiszniamala.pl


Zadania Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich