Sławomira Misiura - Hermann - naczelnik wydziału


Referat Remontowo - Inwestycyjny

Joanna Kubacka – kierownik referatu

j.kubacka@wiszniamala.pl


Michał Koziński – zastępca kierownika referatu

Tel. 71 308 48 21

m.kozinski@wiszniamala.pl


Agnieszka Dzierżek - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 38

a.dzierzek@wiszniamala.pl


Agnieszka Kęska - stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Tel. 71 308 48 23

a.keska@wiszniamala.pl


Grzegorz Hupa – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych

Tel. 71 308 48 36

g.hupa@wiszniamala.pl


Rafał Jurneczko – stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 37

r.jurneczko@wiszniamala.pl


Paulina Kal – stanowisko ds. funduszy europejskich

Tel. 71 308 48 39

p.kal@wiszniamala.pl


Aleksandra Kwiatkowska – stanowisko ds. infrastruktury technicznej i komunalnej

Tel. 71 308 48 22

a.kwiatkowska@wiszniamala.pl


Referat Ochrony Środowiska

Marcin Buczak – kierownik referatu

Tel. 71 308 48 30

m.buczak@wiszniamala.pl


Katarzyna Kasprzak – stanowisko ds. ochrony środowiska i promocji

Tel. 71 308 48 33

k.kasprzak@wiszniamala.pl


Aleksandra Maciejewska – stanowisko ds. gospodarki odpadami

Tel. 71 308 48 32

a.maciejewska@wiszniamala.pl


Joanna Łopuszyńska–Kogut – stanowisko ds. ochrony środowiska

Tel. 71 308 48 31

j.lopuszynska@wiszniamala.plZadania Wydziału Remontowo - Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska