27 maja każdego roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Reforma samorządowa zniosła ówczesne rady narodowe, oddzieliła samorząd od administracji rządowej i ustanowiła, że odtąd jest nim nie rada, a wspólnota mieszkańców, czyli gmina. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym zawierała najważniejsze uregulowania dotyczące działalności gminy, jej zadania własne oraz określała, że organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy. Powstanie samorządu terytorialnego wyzwoliło niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność wielu ludzi.

Od 30 lat samorządy mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji i rozwoju kraju, a sprawnie funkcjonujący samorząd, to podstawa budowania zaufania obywateli. Zmiana umożliwiła mieszkańcom współuczestnictwo w dokonujących się przemianach. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy w „małych ojczyznach" okres ten stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W ciągu ostatnich 30 lat nasza gmina zmieniła się nie do poznania. Odzyskana samorządność, zapewniła nam dynamiczny rozwój oraz dobre wykorzystanie środków finansowych. Sami decydujemy o budowie dróg, oczyszczalni ścieków, szkół czy rozwoju kultury i sportu.

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które angażowały się w realizację zadań publicznych, pracowały nad kierunkami rozwoju gminy i budowały jej lepszą przyszłość.