Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Wójta Gminy Wisznia Mała dotyczącym ograniczenia obsługi Klienta w Urzędzie Gminy od dnia 29.07.2020 r. KOMUNIKAT
Wójt Gminy Wisznia Mała informuje
o ograniczeniach obsługi klienta w  Urzędzie Gminy Wisznia Mała
od dnia 29 lipca 2020 roku do ODWOŁANIA

Z uwagi na pojawiające się nowe ogniska zachorowań na koronawirusa COVID – 19 na terenie Powiatu Trzebnickiego w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie - od dnia 29 lipca 2020r. do odwołania w Urzędzie Gminy Wisznia Mała przywraca się ograniczone zasady funkcjonowania w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów z poniższymi obostrzeniami uwzględniającymi zalecenia i reżimy sanitarne oraz specyfikę budynku:

Obowiązujące od 29 lipca br. zasady obsługi klientów Urzędu Gminy

 1. Ogranicza się kontakt osobisty z pracownikami Urzędu tylko do spraw pilnych i niecierpiących zwłoki.
 2. SPRAWY MELDUNKOWE/DOWODY OSOBISTE/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – osobisty kontakt z pracownikiem UG po uprzedniej i potwierdzonej rezerwacji telefonicznej – tel. 71 308 48 43
 3. W wyznaczonych pokojach będzie mogła być obsługiwana tylko jedna osoba (interesant) po wcześniejszej  rezerwacji – telefonicznej lub email.
 4. Wójt Gminy/Kierownik komórki organizacyjnej  może wyrazić zgodę na osobisty kontakt z pracownikiem UG bez wcześniejszej rezerwacji.
 5. Wszystkie wchodzące  do Urzędu Gminy osoby zobowiązane są bezwzględnie do stosowania własnych środków ochrony osobistej: maseczki lub przyłbice. Prosi się o korzystanie z  rękawiczek ochronnych (własnych lub dostępnych w Urzędzie).
 6. Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji dłoni płynem odkażającym dostępnym na korytarzach Urzędu.
 7. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zaleca się dalsze:
  • korzystanie z skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy, do której można składać pisma,  podania i wnioski do rozpatrzenia,
  • komunikowanie z Urzędem Gminy w drogą: telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, pocztowa oraz e-mailowa.
 8. PUNKT KASOWY -  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Trzebnicy, również podlega powyższym rygorom: klienci zobowiązani są do stosowania własnych środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki) oraz odległości  1,5 m odstępu dla osób oczekujących w kolejce – zgodnie ze znacznikami (w holu Urzędu może być max 2 osoby).