Dodatkowe ograniczenia wprowadzone przez rząd RP obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.