a terenie naszej gminy przeprowadzamy zbiórki odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku. Na przełomie marca/kwietnia oraz września/października. Harmonogram najbliższej akcji:Do kontenera na odpady wielkogabarytowe można wrzucać:

  • meble
  • krzesła, stoły
  • kanapy, łóżka, materace
  • wykładziny, dywany

Nie należy wrzucać:

  • ziemia, gruz, odpady zielone
  • opony
  • elektrośmieci
  • plastik, szkło, papier
  • zmieszane odpady komunalne

Poza terminami zbiórki odpady wielkogabarytowe można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mienicach.


Załączniki