Jakub Bronowicki - Wójt Gminy Wisznia Mała

Sławomira Misiura - Hermann - Zastępca Wójta Gminy

Konrad Buczek - Skarbnik Gminy

Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy