Przewodniczący Rady Gminy:

 • Ottenbreit Małgorzata

Członkowie:

 • Bebłocińska Józefa
 • Drabiak Janina Elżbieta
 • Konieczna - Kujawa Dorota
 • Łamasz Maciej Augustyn
 • Miziniak Sylwia Katarzyna
 • Ozimek Łukasz Krzysztof
 • Pociejowski Ernest Cyprian
 • Puchacz Jerzy Teodor
 • Skotny Stanisław Andrzej
 • Stawiński Piotr
 • Stoga Sebastian Jarosław
 • Synowiec Władysław
 • Szczerbik Jerzy
 • Szkolny Tomasz

Przewodnicząca Rady Gminy w Wiszni Małej przyjmuje zainteresowanych w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy.

Adres e-mail: biuro.rady@wiszniamala.pl


Stałe komisje Rady Gminy


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: 

Synowiec Władysław

Członkowie:

Bebłocińska Józefa

Puchacz Jerzy Teodor


Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Zagospodarowania Przestrzennego

Przewodniczący:

Stawiński Piotr

Członkowie:

Bebłocińska Józefa

Konieczna - Kujawa Dorota

Łamasz Maciej Augustyn

Miziniak Sylwia Katarzyna

Ottenbreit Małgorzata

Ozimek Łukasz Krzysztof

Pociejowski Ernest Cyprian

Stoga Sebastian Jarosław

Synowiec Władysław

Szczerbik Jerzy


Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

Przewodniczący:

Bebłocińska Józefa

Członkowie:

Drabiak Janina Elżbieta

Konieczna - Kujawa Dorota

Łamasz Maciej Augustyn

Miziniak Sylwia Katarzyna

Ottenbreit Małgorzata

Pociejowski Ernest Cyprian

Stawiński Piotr

Stoga Sebastian Jarosław

Synowiec Władysław

Szkolny Tomasz


Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Przewodniczący:

Miziniak Sylwia Katarzyna

Członkowie:

Bebłocińska Józefa

Drabiak Janina Elżbieta

Konieczna - Kujawa Dorota

Ottenbreit Małgorzata

Ozimek Łukasz Krzysztof

Pociejowski Ernest Cyprian

Puchacz Jerzy Teodor

Skotny Stanisław Andrzej

Stoga Sebastian Jarosław

Synowiec Władysław


Komisja Spraw Społecznych i Młodzieży

Przewodniczący:

Pociejowski Ernest Cyprian

Członkowie:

Bebłocińska Józefa

Konieczna - Kujawa Dorota

Miziniak Sylwia Katarzyna

Ottenbreit Małgorzata

Skotny Stanisław Andrzej

Stawiński Piotr

Stoga Sebastian Jarosław

Synowiec Władysław

Szczerbik Jerzy

Szkolny Tomasz