Przewodniczący Rady Gminy:

 • Ottenbreit Małgorzata

Członkowie:

 • Cichoń Sebastian Bogumił
 • Dobrzańska Agnieszka Alicja
 • Idaczyk Henryk
 • Klin Michał
 • Kołodziej-Dudek Justyna Marta
 • Kramarzewski Marcin Michał
 • Miziniak Sylwia Katarzyna
 • Młyńczak Dorota
 • Papała Janusz Karol
 • Puchacz Jerzy Teodor
 • Synowiec Władysław
 • Szczerbik Jerzy
 • Wawro Andrzej
 • Wojtas Edyta

Przewodnicząca Rady Gminy w Wiszni Małej przyjmuje zainteresowanych w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy.

Adres e-mail: biuro.rady@wiszniamala.pl

Rada gminy na BIPie

Transmisja obrad Rady Gminy

Stałe komisje Rady Gminy

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji

 1. Sylwia Miziniak - Przewodniczący komisji
 2. Janusz Papała - Członek komisji
 3. Marcin Kramarzewski - Członek komisji
 4. Sebastian Cichoń - Członek komisji
 5. Ottenbreit Małgorzata - Członek komisji
 6. Dorota Młyńczak - Członek komisji
 7. Jerzy Puchacz - Członek komisji
 8. Michał Klin - Członek komisji
 9. Synowiec Władysław - Członek komisji
 10. Justyna Kołodziej-Dudek - Członek komisji
 11. Agnieszka Dobrzańska - Członek komisji
 12. Henryk Idaczyk - Członek komisji
 13. Edyta Wojtas - Członek komisji

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Janusz Papała - Przewodniczący komisji
 2. Jerzy Szczerbik - Członek komisji
 3. Henryk Idaczyk - Członek komisji
 4. Sylwia Miziniak - Członek komisji
 5. Dorota Młyńczak - Członek komisji
 6. Marcin Kramarzewski - Członek komisji
 7. Michał Klin - Członek komisji
 8. Justyna Kołodziej-Dudek - Członek komisji
 9. Sebastian Cichoń - Członek komisji
 10. Małgorzata Ottenbreit - Członek komisji
 11. Agnieszka Dobrzańska - Członek komisji
 12. Andrzej Wawro - Członek komisji

Komisja Spraw Społecznych i Młodzieży

 1. Michał Klin - Przewodniczący komisji
 2. Agnieszka Dobrzańska - Członek komisji
 3. Sylwia Miziniak - Członek komisji
 4. Jerzy Szczerbik - Członek komisji
 5. Dorota Młyńczak - Członek komisji
 6. Janusz Papała - Członek komisji
 7. Marcin Kramarzewski - Członek komisji
 8. Sebastian Cichoń - Członek komisji
 9. Synowiec Władysław - Członek komisji
 10. Justyna Kołodziej-Dudek - Członek komisji
 11. Małgorzata Ottenbreit - Członek komisji
 12. Edyta Wojtas - Członek komisji

Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Zagospodarowania Przestrzennego

 1. Dorota Młyńczak - Przewodniczący komisji
 2. Jerzy Szczerbik - Członek komisji
 3. Henryk Idaczyk - Członek komisji
 4. Agnieszka Dobrzańska - Członek komisji
 5. Janusz Papała - Członek komisji
 6. Marcin Kramarzewski - Członek komisji
 7. Sylwia Miziniak - Członek komisji
 8. Małgorzata Ottenbreit - Członek komisji
 9. Sebastian Cichoń - Członek komisji
 10. Michał Klin - Członek komisji
 11. Justyna Kołodziej-Dudek - Członek komisji
 12. Edyta Wojtas - Członek komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Władysław Synowiec - Przewodniczący komisji
 2. Jerzy Puchacz - Członek komisji
 3. Agnieszka Dobrzańska - Członek komisji
 4. Sylwia Miziniak - Członek komisji
 5. Dorota Młyńczak - Członek komisji