Wójt Gminy - Jakub Bronowicki

Zastępca Wójta Gminy - Sławomira Misiura - Hermann

Skarbnik Gminy - Konrad Buczek

Sekretarz - Mariusz Fedzin