Przedsiębiorców zapraszamy na bezpłatną konferencję  - Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój – GŁOS BIZNESU 2017 organizowaną przez Konfederację Lewiatan,  dzięki której poznają oni odpowiednie programy i źródła finansowania innowacji, badań, rozwoju przedsiębiorstw. Budowanie stabilnej pozycji firmy na rynku, podnoszenie jej wartości  oraz konkurencyjności wymaga wprowadzenia innowacyjnych technologii,  usług oraz programów badawczo-rozwojowych. Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią obecnie wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków.  Podczas czterogodzinnej konferencji  przedstawione zostaną Przedsiębiorcom możliwości oraz sposoby rozwiązania powyższego problemu. Dolnośląscy Pracodawcy są partnerem tego wydarzenia.
W bieżącej perspektywie budżetowej  2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R)  przeznaczonych jest 15 mld euro.
 
25 maja Wrocław, godz. 9.30 - 14.00
Wrocławski Park Technologiczny S.A., budynek Sigma – ul. Duńska 11

PROGRAM

9:30 - 10:00 Rejestracja, kawa powitalna

10:00 - 10:20 Otwarcie konferencji

Wprowadzenie – innowacja, badania, rozwój w firmie

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan

10:20 - 10:35 Historia sukcesu – przedstawiciel firmy lokalnej

10:35 - 11:35 Nauka, biznes i innowacja

– prezentacja programów TEAM-TECH

Dariusz Łukaszewski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Preferencyjne finansowanie małych i średnich firm w Banku BGŻ BNP Paribas
Adam Hirny
, BGŻ BNP PARIBAS

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami konferencji
 

11:35 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 - 13:00 Warsztaty fakultatywne 

warsztat 1

TEAM – TECH jako szansa na zbudowanie i rozwój zespołu badawczego w firmie

Dariusz Łukaszewski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  • po co zespół B+R w firmie?
  • prace nad produktem, technologią, procesem technologicznym
  • finansowanie zespołu B+R
  • jak przygotować się do złożenia wniosku?
  • kryteria złożenia wniosku

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu

warsztat 2

Preferencyjne finansowanie bankowe

Adam Hirny, BGŻ BNP PARIBAS

  • Kredyt technologiczny: instrument umożliwiający finansowanie inwestycji technologicznej w ramach poddziałania 3.2.2 (Kredyt na innowacje technologiczne),
  • Kredyt Unia +, Pożyczka Leasingowa Europejska: instrumenty umożliwiające finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych w ramach dotacji
  • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
  • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego

Pytania i odpowiedzi, dyskusja z uczestnikami warsztatu

13:00 - 14:00 Poczęstunek, networking


Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.


REJESTRACJA