Od początku roku w gminie Wisznia Mała trwają intensywne prace inwestycyjne. Obecnie przebudowywane są dwie ulice: ulica Kręta w Piotrkowiczkach i droga dojazdowa do gruntów rolnych relacji Szymanów – Szewce.

W Piotrkowiczkach trwa układanie nawierzchni drogi. Mieszkańcy już niebawem będą mogli korzystać z drogi o długości ok. 200 m i szerokości 4 m zbudowanej z kostki betonowej oraz poboczy z kruszywa. Realizacja inwestycji odbywa się przy udziale funduszy sołeckich.

Natomiast przebudowa drogi Szymanów - Szewce, to I etap inwestycji, dzięki której powstanie dojazd do gruntów rolnych o długości ok. 820 m. Droga ta zostanie wykonana z masy bitumicznej, a pobocza z kruszywa. Budowa jest możliwa dzięki otrzymaniu dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2017 rok. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb inwestycyjnych na drogach jest bardzo dużo, ale możliwości finansowe gminy pozwalają na realizację nowych nawierzchni etapami.

Inwestycje, to nie tylko drogi. W Mienicach na terenie obok świetlicy została wybudowana wiata. Wiata wykonana jest z drewna, ustawiona na kostce betonowej i zadaszona. Wiata została wybudowana przy udziale funduszu sołeckiego. To kolejne miejsce, w którym mieszkańcy Mienic mogą wspólnie spędzić wolny czas.

W ostatnim czasie odbyły się odbiory ogrodzeń w trzech miejscowościach. W Ligocie Pięknej został ogrodzony plac rekreacyjny na ulicy Różanej. W Krynicznie, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ogrodzony został plac zabaw na ul. Spacerowej. Natomiast w Psarach ogrodzenie zyskał teren, na którym znajduje się budynek spotkaniowy. Cały teren został przystosowany m.in. dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach, którzy obecnie mają tam zajęcia lekcyjne. Oprócz ogrodzenia na terenie został zamontowany plac zabaw, z którego uczniowie mogą korzystać w czasie przerw i niektórych zajęć lekcyjnych. Dzieci z budynku spotkaniowego będą korzystać do momentu zakończenia rozbudowy szkoły w Psarach. Powyższe ogrodzenia były wykonane przy współudziale funduszy sołeckich.

Na przebudowę szkoły w Psarach został już rozstrzygnięty przetarg. Wygrała go firma Baumatech sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na ul. Jedności Narodowej 194, która wykona rozbudowę szkoły za kwotę 7 448 110,89 zł. Już niebawem, po podpisaniu umowy z wykonawcą, rozpoczną się prace budowlane. To bardzo ważna inwestycja w naszej gminie, która przyczyni się do poprawy warunków i komfortu uczniów.Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej, multifunkcjonalnej sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sportowym. Dodatkowo zostaną wybudowane cztery przestronne sale szkolne z zapleczem, stołówkę oraz pokój nauczycielski. Zadbano również o osoby niepełnosprawne, dla których zostanie zamontowana winda.

Ponadto nadal trwa remont generalny w świetlicy w Ligocie Pięknej. Ściany fundamentowe zostały zabezpieczone przed wilgocią oraz dodatkowo ocieplone styropianem. W obiekcie powstanie nowa instalacja centralnego ogrzewania wykorzystująca kocioł na gaz ziemny, wymienione będą również instalacje wodno-kanalizacyjna i elektryczna wraz z okablowaniem teleinformatycznym. Gmina wymieni całą stolarkę drzwiową i część niezmodernizowanej jeszcze stolarki okiennej. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostaną okładziny ścian i posadzek, a także zamontowany komplet nowoczesnych urządzeń i armatury sanitarnej oraz opraw oświetleniowych typu LED.

Przypomnijmy, iż w świetlicy powstanie Klub Senior+, na który to projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” otrzymaliśmy dotację z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach projektu oprócz remontu świetlicy zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz zajęć usprawniających ruchowo. Realizacja projektu poszerzy ofertę świetlicy. W ośrodku będzie również możliwość przygotowania posiłku w nowej, zmodernizowanej kuchni na parterze budynku.

Termin realizacji – 2017 rok.

Całkowity koszt zadania = 357 667,78 zł.

Dofinansowanie = 150 000,00 zł.