Na terenie całej gminy aktualnie trwają różnorodne prace inwestycyjne. Największa z nich to budowa 36,64 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz budową 2,12 km sieci wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław. Obecnie trwa realizacja etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary – Wrocław (Widawa) pod wałami oraz budowa sieci kanalizacji w rejonie ulic Psar i Szymanowa. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace budowlane trwają również na drogach gminnych. Mieszkańcy ulic już korzystają z bezpiecznych dróg o nowych nawierzchniach. Zakończona została przebudowa ulicy Letniskowej w Ligocie Pięknej, ulicy Wierzbowej w Rogożu oraz ulicy Łąkowej w Krynicznie (droga gminna nr 104933D relacji Kryniczno-Psary). Dobiega końca przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Wisznia Mała/Ligota Piękna. Natomiast w trakcie jest budowa I etapu chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Pierwoszowie, który obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Osiedlową oraz końcowy etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Stawowej w Rogożu, od ulicy Lipowej do wysokości z ul. Słoneczną. Końca dobiega również budowa ścieżki rowerowej, która połączy Wisznię Małą ze Strzeszowem.

W zeszłym tygodniu została podpisana umową na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w Ligocie Pięknej na al. Brzozowej i al. Sosnowej oraz w Malinie na ul. Bocianiej.

Teren w centrum Wiszni Małej znacznie zmienia swój wizerunek. Już niebawem zostanie zakończona rewitalizacja tego strategicznego miejsca. Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej, a zarazem przyjaznej przestrzeni publicznej. Teren przed urzędem został podzielony nowymi ciągami komunikacyjnymi, została zamontowana wiata przystankowa, elementy małej architektury oraz miejsca postojowe dla rowerów. Ponadto zostały zasadzone rośliny oraz założony trawnik.

Rewitalizacja w Wiszni Małej to jeden z trzech projektów realizowanych w ramach zadania pt. „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała”, który obejmuje następujące miejscowości: Wisznia Mała, Kryniczno i Strzeszów. Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy ulicy Spacerowej w Krynicznie, na którego wykonanie została już podpisana umowa. W Krynicznie zostaną wykonane chodniki oraz wydzielone miejsca zielone z elementami małej architektury tj. ławki, donice z kwiatami, zostanie odrestaurowana pompa wodna i postawiony pomnik kryniczanki. Dodatkowo wydzielone zostaną miejsca postojowe dla samochodów. Z myślą o rowerzystach zostanie zamontowana wiata parkingowa i stojaki na rowery. Ponadto istniejące oświetlenie terenu zostanie wzbogacone o latarnie parkowe z oprawami LED.

Pamiętamy również o najmłodszych i przestrzeni dla nich. W ostatnim czasie w Krzyżanowicach, Rogożu, Piotrkowiczkach, Malinie i Szewcach zostały zamontowane zestawy wspinaczkowe, w Szewcach dodatkowo sprężynowce. Dwa nowe sprężynowce pojawiły się również w Rogożu, gdzie postawiono także huśtawkę wahadłową i wagową oraz karuzelę. Z kolei na placach zabaw w Psarach i Strzeszowie zostały zamontowane elementy Street Workout, które będą służyć do ćwiczeń siłowych dla młodzieży i dorosłych.