Szóstego lutego 2018 roku w OKSiR w Wiszni Małej odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej, w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.


Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Urzędu Gminy Wisznia we współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego.


Na spotkaniu zaprezentowano następujące możliwości pozyskania dofinansowania:

  • Inwestycje w przedsiębiorstwach – zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług, prace budowlane itp. Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), działania 1.2 i 1.5, nabory wniosków w 2018r.
  • Dotacje dla osób pragnących pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Źródło finansowania – RPO WD, działanie 8.3, tytuł projektu „Super przedsiębiorcy”. Rekrutacja od marca 2018r.
  • Dofinansowanie usług doradczych w przedsiębiorstwach. Źródło finansowania – RPO WD, działanie 1.3, projekt „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”. Trwa nabór wniosków.
  • Wsparcie dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie rozwoju kompetencji (szkolenia). Źródło finansowania – RPO WD, działanie 8.6, tytuł projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników”. Trwa nabór wniosków.
  • Pożyczki dla przedsiębiorstw. Źródło finansowania – RPO WD, działanie 1.5, tytuł projektu „Pożyczka rozwojowa”. Trwa nabór wniosków.

Prelegent: Rafał Jurneczko – inspektor ds. funduszy europejskich, Urząd Gminy Wisznia Mała

Prelegent: Rafał Jurneczko – inspektor ds. funduszy europejskich, Urząd Gminy Wisznia Mała

Prelegent: Anna Krupińska – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prelegent: Agnieszka Jordan – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Prelegent: Damian Walaszczyk – Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczegóły w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania są dostępne w załączonych prezentacjach.


Incept_prezentacja_8.3

UGWM_prezentacja 1.2-1.5_dotacje dla przedsiębiorstw

WARR_prezentacja 1.3.2_doradztwo

WARR_prezentacja 8.6_szkolenia

WARR_prezentacja pożyczki