12 maja 2018 roku   w hali sportowej w Machnicach odbył się II Ogólnopolski Turniej Ringo-Dolny Śląsk 2018, który zorganizowała Dolnośląska Akademia Ringo (DAR). Na to wydarzenie przybyli sportowcy ( starsi i młodsi) z wielu miejsc  Polski. 

Gospodarzem zawodów był Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki, który powitał wszystkich zawodników, przybyłych gości oraz kibiców. Wśród zaproszonych gości obecni byli profesorowie z wrocławskiego AWF-u: Iwona Wierzbicka-Damska i Wojciech Cieśliński, samorządowcy, dyrektor SAPO Agnieszka Moździerz wraz z dyrektorami szkół z gminy Wisznia Mała.

Dolnośląską Akademię Ringo z Kryniczna w organizacji tak dużego przedsięwzięcia wspierał zarząd Polskiego Towarzystwa Ringo w osobach:  prezes Krystyny Anioł-Strzyżewskiej, wiceprezesa ds. współpracy międzynarodowej -  profesora Antoniego Stascha, wiceprezesa Mariusza Wangryna i Ryszarda Śpiewaka, Andrzeja Osaka, Marka Gila i Piotra Brila. 

Na podium stanęło wielu zawodników DAR-u, w swoich nowych strojach sportowych. Turniejowi towarzyszył I Otwarty Turniej Ringo Prawników-Dolny Śląsk 2018 r. Teren, na którym odbywały się zawody, zachwycał wszystkich i niejedna osoba chciałaby przyjechać tutaj jeszcze raz. 


DAR