Złote gody to ważne wydarzenie, co potwierdzili Państwo Irena i Jan Bobińscy z Psar, którzy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości, która miała miejsce 11 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy wzięli udział członkowie rodziny, Wójt Gminy Wisznia Mała Jakub Bronowicki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Piotrowska.

Wójt wręczył małżonkom medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, złożył najserdeczniejsze życzenia oraz przekazał list gratulacyjny i prezent. Na zakończenie wszyscy zebrani wpisali się do pamiątkowej księgi.

Jubilatom życzymy kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz szczęścia na dalszej drodze wspólnego życia.