Na początku nowego 2018 roku wójt Jakub Bronowicki i Sławomira Misiura – Hermann – zastępca wójta wizytowali aktualnie realizowane inwestycje. Obecnie trwają intensywne prace w świetlicy w Malinie, na terenie Szkoły Podstawowej w Psarach, w Strzeszowie, gdzie trwa budowa magistrali wodociągowej i kanalizacji oraz w Wiszni Małej przy budowie kanalizacji.

Świetlica w Malinie przechodzi generalny remont i zostanie zmodernizowana. W głównej części zostanie wyburzona ściana, co umożliwi stworzenie dużej sali z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Zostaną również dobudowane pomieszczenia, które docelowo będą służyły jako punkt przedszkolny dla najmłodszych mieszkańców. Na terenie na zewnątrz budynku zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej oraz zostaną zamontowane elementy małej architektury. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2018 roku. Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Trwa przebudowa kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejności rozpoczęto przebudowę kanału sanitarno-tłocznego w Strzeszowie na terenie osiedla wielorodzinnego (ul. Osiedlowa i ul. Lipowa), z którego są odprowadzane ścieki z miejscowości Strzeszów w kierunku oczyszczalni. A obecnie jest wykonywana sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przy Dębie i Strzeszowskiej w Wiszni Małej. Wykonawcą zadania jest firma ZBOiI Edward Kucułyma Sp. z o.o.

Ponadto nadal kontynuowana jest budowa magistrali wodociągowej WISZNIA MAŁA – STRZESZÓW. Nowa magistrala ma na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z dostarczaniem wody do domostw oraz zminimalizowanie awaryjności. Aktualnie odcinki sieci będące w złym stanie technicznym są zastępowane nowymi. Nowy wodociąg będzie odgrywał kluczową rolę w dostarczaniu wody pitnej do domów. Koszt inwestycji to ponad 1,7 mln, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi ponad 910 tys. zł.

Pod koniec zeszłego roku rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. Obecnie stawiane są ściany parteru. Szkoła w Psarach już wymagała rozbudowy, gdyż stary budynek nie jest wstanie pomieścić ośmioklasowej szkoły oraz zmaga się z brakiem profesjonalnej sali gimnastycznej. Po rozbudowie szkoła będzie obiektem bardzo nowoczesnym, wygodnym i przyjaznym dla uczniów oraz kadry pedagogicznej. Zostaną dobudowane przestronne gabinety edukacyjne oraz multifunkcjonalna sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym. Obiekt będzie także dostosowany dla osób niepełnosprawnych, dla których zostanie zamontowana winda. Szkoła zostanie oddana do użytku pod koniec 2018 roku. Wartość inwestycji to prawie 7,9 mln zł, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z środków unijnych w wysokości ok. 800 tys. zł.