17 stycznia br. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu organizuje spotkanie dotyczące wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w szczególności  dla osób powyżej 30. roku życia. Podczas spotkania przedstawione zostaną aktualne możliwości pozyskania dofinansowania, zarówno w formie dotacji bezzwrotnych, dostępnych w ramach uruchamianych aktualnie projektów, jak i niskooprocentowanych pożyczek.