(wcześniej był to stan zagrożenia epidemicznego)Ogłoszono nowe zasady:

  • Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkiej Nocy. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych.
  • Podwyższono karę za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł
  • Minister Zdrowia i wojewodowie z możliwością wyznaczania personelu medycznego do konkretnych działańApelujemy o przestrzeganie kwarantanny #zostańwdomu


Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dniem 20 marca 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. wprowadzony zostaŁ stan epidemii na terenie kraju.


Do tego też dnia zostaje przedłużone zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach.

Zostają podwyższone kary za złamanie obowiązku kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł, oraz będą wprowadzone mechanizmy śledzenia tego, czy dana osoba przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarowała.


Apelujemy o poważne traktowanie wszystkich zaleceń i zasad. Stoimy w obliczu potężnego wyzwania i swoistego egzaminu społecznej dyscypliny. Od naszych zachowań zależy bezpieczeństwo naszych bliskich, znajomych, sąsiadów. Bądźmy odpowiedzialni!


Epidemia, to w myśl ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, oznacza: wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na daną chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.
Stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia