Jakub Bronowicki - Wójt Gminy Wisznia Mała

Konrad Buczek - Skarbnik Gminy

Mariusz Fedzin - Sekretarz Gminy