Wisznia Mała Inwestycje 2021 - I półrocze


Wisznia Mała Inwestycje 2021 - II półrocze


Otwarcie placu zabaw w Pierwoszowie


Wisznia Mała Inwestycje 2020 - II półrocze


Wisznia Mała Inwestycje 2020 - I półrocze


Inwestycje 2019 w gminie Wisznia Mała


Otwarcie Centrum Kryniczna


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy (Psary, Szymanów, Krzyżanowice). Inwestycja ta jest kluczowa dla naszych mieszkańców i stanowi początek kanalizowania w przyszłości kolejnych miejscowości tj. Malin, Kryniczno, Rogoż. Projekt wpłynie na poprawę warunków oraz komfort życia ponad połowy mieszkańców gminy Wisznia Mała. Wartość projektu to prawie 67 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 35 mln zł! Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego dotyczącego realizacji zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzyżanowicach i Szymanowie


Wisznia Mała – europejska gmina

Gmina Wisznia Mała jest jedną z najbardziej aktywnych gmin w Polsce w zakresie pozyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Projekty te obejmują szerokie spektrum zagadnień. Gross wartości dofinansowania dotyczy sieci wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – projekty realizowane przez PGK Sp. z o.o.

Z pozostałych projektów wyróżnia się rozbudowa SP Psary o wartości prawie 8 mln zł, gdzie praktycznie jest już ukończona nowoczesna sala gimnastyczna wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi, szatniami, stołówką, sanitariatami i pomieszczeniami administracyjnymi. Inwestycja zwiększa dwukrotnie dostępną powierzchnię dostępną dla dzieci w SP Psary.

Istotnym przedsięwzięciem jest też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. świetlice w Krynicznie i Malinie oraz ZSP Szewce, która wpłynie na obniżenie kosztów użytkowania, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom energetycznym. Koszt inwestycji w gminie Wisznia Mała to 3,5 mln zł.

Oblicze gminy zmienia się znacząco dzięki projektowi rewitalizacji, w ramach którego diametralnie zmienia się centrum wsi w Krynicznie i Wiszni Małej oraz powstanie nowy obszar kulturalno-sportowy w Strzeszowie wokół nowej świetlicy. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł.

Specyfiką projektów realizowanych w ramach ZIT WrOF jest kooperacja z wieloma gminami (większość z nich to projekty partnerskie), co pozwala na realizację szerszej strategii rozwoju gminy. Przykładem jest tu budowa sieci dróg rowerowych mających połączyć okoliczne gminy z Wrocławiem. Wkrótce rozpoczyna się budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów, będącego elementem w/w sieci, który znacząco poprawi możliwości komunikacyjne i bezpieczeństwo mieszkańców.

Promocja gminy zarówno w zakresie turystycznym, jak i inwestycyjnym (obszary dla inwestorów) znacząco zyskała dzięki realizacji wspólnego projektu promocji aglomeracji wrocławskiej, w którym bierze udział 9 gmin z udziałem Wrocławia.