obraz na stronie Informacje o sieci 5G

Obecnie w parlamencie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw . Nowa technologa 5G budzi zarówno entuzjazm jak i obawy zwłaszcza wśród środowisk nieprzychylnych jej rozwojowi.


5G to skrót oznaczający piątą generację sieci komórkowej. Ta sieć będzie o wiele szybsza niż sieci funkcjonujące obecnie i pozwoli na podłączenie do Internetu milionów dodatkowych urządzeń, co umożliwi rozwój w obszarach wielu dziedzin życia.


Publikujemy opracowania pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek” , która przystępnie omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi; oraz publikację pt. „ Przewodnik po 5G ” poświęcony sieci nowej generacji.


Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami i śledzenia prac legislacyjnych.


Szczegóły dot. sieci 5G:

https://www.gov.pl/web/5g/korzysci


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484&...


Załączniki