obraz na stronie Wiszniak

Wiszniak (247,4 m n.p.m.) to najwyższe wzniesienie na terenie gminy Wisznia Mała. Wzgórze położone jest w paśmie Wzgórz Trzebnickich (Kocie Góry) będących częścią dwustukilometrowego Wału Trzebnickiego powstałego w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Tereny te są idealne do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.