Internetowy Serwis Mapowy

wyszukiwanie działek, adresów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odczyt podstawowych informacji dotyczących działek, pomiar odległości i powierzchni, tworzenie linku www do aktualnej mapy

dostępne skale 1100 000, 150 000, 125 000, 110 000, 15 000, 11 000

ZOBACZ SERWIS

Studium i Rejestr Planów Miejscowych

przeglądarka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznia Mała oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostęp do części graficznej i tekstów uchwał

ZOBACZ REJESTR

Serwis Przedwojennych Map Topograficznych

wyszukiwanie miejscowości, działek, ulic na tle przedwojennych map topograficznych 1300 000 Uebersichtskarte von Mitteleuropa - arkusz Breslau, 1200 000 Topographische Ubersichtskarte des Geutchen Reiches - arkusz 119 Breslau z 1901 r., 1100 000 Stadt- und_Landkreis Breslau - arkusz z 1938 r. oraz Messtischblatt-y (Meßtischblätter) - niemieckie mapy topograficzne w skali 125 000 z lat 30-tych XX w., charakteryzujące się dużą szczegółowością i nadzwyczajną dokładnością odwzorowania topografii terenu,

dostępne skale 1150 000, 180 000, 150 000, 125 000, 115 000, 110 000, 17 500 

ZOBACZ SERWIS

Serwis ze Zdjęciami Lotniczymi z 2009 roku

wyszukiwanie działek, adresów, na tle barwnych zdjęć lotniczych oferowanych w usłudze WMS przez GEOPORTAL.gov.pl

UWAGA szybkość wczytywania zdjęć uzależniona od obciążenia serwisu zewnętrznego

dostępne skale 125 000, 110 000, 15 000, 12 000

ZOBACZ SERWIS

Mapa Dróg Publicznych w Gminie Wisznia Mała

ZOBACZ SERWIS