Data 23.04.1155 r. widnieje na najstarszym dokumencie wsi naszej gminy. Wieś usytuowana wzdłuż drogi krajowej nr 5 oraz dróg powiatowych do Rogoża i Malina. Przeważa zabudowa zagrodowa zwarta. Nowo wybudowany kompleks szkoły Podstawowej i Gimnazjum będzie mógł kształcić 400 uczniów.Dane historyczne:

Poprzednie nazwy miejscowości:

1155 r. - Chitinchici lub Chitindrici;

1305 r. - Cruczicz albo Caputsdorf;

1362 r. - Capunsdorph;

1369 r. - Capusdorff;

1376 r. - Capusdorf;

1739 r. - Cabsdorf;

poł. XVIII w. - Kapsdorff;

1785 do 1830 r. - Kapsdorf;

1845 r. - Kapsdorf, Kopska Wieś;

1932 r. - Kapsdorf;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa pojawiająca się w latach 1305 r. i później, wywodzi się od kopca. Potwierdza to zachowana nazwa polska zanotowana w 1845 r. Obecna nazwa nie ma uzasadnienia historycznego, kojarzy się z krynicą, czyli źródłem.

Historia wsi i dóbr:

23 IV 1155 rok - Papież Adrian IV potwierdza posiadłości kapituły katedralnej we Wrocławiu, obejmujące między innymi wieś Chistinchici, tj. obecne Kryniczno.

1305 rok - wieś płaci daninę biskupowi wrocławskiemu. Obejmuje 60 włók ziemi, z których dwie należą do plebana.

14 I 1376 rok - potwierdzone jest istnienie kościoła parafialnego w Krynicznie.

XVI w. - budowa obecnego budynku kościoła z nietynkowanej cegły, z bledami w zachodnim szczycie dachu. Naroża chóru i nawy posiadają przypory. Od północy nie ma okien.

1845 rok - wieś. Kościół katolicki od 1199 r. Parafia obejmuje: Kryniczno, Małe Siedliczki, Psary, Krzyżanowice, Raków Wielki i Mały, Rogoż, Szymanów, Ligotę Piękną, Cienin, Malin, Pasikurowice, Pierwoszów. Szkoła katolicka, jako parafia istnieje tak długo, jak kościół. Szkoła ta służyła również mieszkańcom folwarku Riesenthal oraz pozostałych miejscowości katolickich. Ponadto w obrębie wsi znajduje się wolne sołectwo. Dawne budynki sołectwa ich właściciel przeniósł do Rakowa Wielkiego jeszcze przed 1830 r.

1904 rok - Kryniczno ma status gminy wiejskiej. Nie ma tu majątku.