18/
11

Przebudowa kolejnego odcinka drogi w Szewcach

Obraz przedstawiający Przebudowa kolejnego odcinka drogi w Szewcach
17 listopada w Szewcach nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia - wykonawcy przebudowy kolejnego odcinka drogi 1367 D (ulica Strzeszowska). To kontynuacja prowadzonych aktualnie prac realizowanych w Szewcach przez Powiat Trzebnicki. Na podstawie zawartej umowy zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od skrzyżowania...
czytaj więcej  

29/
10

Wizytacja realizowanych inwestycji w gminie Wisznia Mała

Obraz przedstawiający Wizytacja realizowanych inwestycji w gminie Wisznia Mała
Wójt Jakub Bronowicki wraz ze Sławomirą Misiurą-Hermann Naczelnikiem Wydziału RIOŚ wizytowali wybrane inwestycje realizowane aktualnie na terenie gminy Wisznia Mała. W Mienicach wspólnie z dyrektorem ZDP w Trzebnicy Paweł Kaźmierczak, radnym powiatowym Wiktorem Lubienieckim oraz wykonawcą firmy RAVEA Sp. z o.o. uczestniczyli w odbiorze drogi powiatowej nr 1365D, gdzie na...
czytaj więcej  

06/
10

Obecnie realizowane inwestycje gminne

Obraz przedstawiający Obecnie realizowane inwestycje gminne
Drogi i ścieżki rowerowe W Psarach zakończył się I etap prac na ulicy Wolności. Na odcinku drogi (od drogi wojewódzkiej 359 do rowu) została wykonana kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej. Koszt zadania to ponad 433 tys. zł. Realizacja kolejnego etapu nastąpi w przyszłym roku, na dalszym odcinku drogi,...
czytaj więcej  

02/
09

Zagospodarowanie terenu w Pierwoszowie

Obraz przedstawiający Zagospodarowanie terenu w Pierwoszowie
Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wisznia Mała wójt Jakub Bronowicki podpisał umowę na wykonanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej wokół nowej świetlicy w Pierwoszowie. Wykonawcą została firma Ravea Sp. z o.o. z Wrocławia. W ramach zadania zostanie wybudowany ogrodzony plac zabaw, na którym zamontowane będą: zamek, linarium i huśtawka „bocianie gniazdo”. Ponadto zostaną ustawione...
czytaj więcej  

24/
08

Współpraca pomiędzy gminą a powiatem trzebnickim

Obraz przedstawiający Współpraca pomiędzy gminą a powiatem trzebnickim
W Urzędzie Gminy Wisznia Mała odbyło się spotkanie wójta Jakuba Bronowickiego i naczelniczki RIiOS Sławomiry Misiury-Hermann z władzami Powiatu Trzebnickiego oraz mieszkańcami naszej gminy. Uczestniczyli w nim: starosta Małgorzata Matusiak, jej zastępca Grzegorz Terebun, radny Władysław Synowiec, sołtys Mienic Alicja Walęcka oraz mieszkaniec Piotrkowiczek Jarosław Tul.
czytaj więcej  

12/
07

Kolejne umowy podpisane

Obraz przedstawiający Kolejne umowy podpisane
8 lipca wójt Jakub Bronowicki podpisał dwie umowy na kolejny etap przebudowy ulicy Wolności w Psarach. W pierwszej kolejności na odcinku drogi (od drogi krajowej DK5 do rowu) zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonawcą prac została firma FILMAR Marian Filipek Usługi Budowlane z Ligoty Pięknej. Koszt zadania to 433...
czytaj więcej  

24/
05

Inwestycje gminne - informacje z placów budowy

Obraz przedstawiający Inwestycje gminne - informacje z placów budowy
Drogi Niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę ulicy Kalinowej w Malinie. Wpłynęły trzy oferty, po ich rozpatrzeniu gmina podpisze z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie inwestycji. Koszt prac to 470 tys. zł, na która pozyskano dofinansowanie w wysokości ok. 99 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W tym tygodniu...
czytaj więcej  

10/
05

Kolejne inwestycje drogowe

Gmina Wisznia Mała otrzymała środki na budowę kolejnej drogi. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego zostało pozyskane dofinansowane w wysokości ok. 99 tys. zł na budowę ul. Kalinowej w Malinie. Zadanie dodatkowo będzie realizowane przy zaangażowaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt budowy to 470 tys. zł.
czytaj więcej  

29/
04

Zaawansowanie prac budowlanych w Strzeszowie

Obraz przedstawiający Zaawansowanie prac budowlanych w Strzeszowie
Modernizowana oczyszczalnia ścieków w Strzeszowie rośnie w oczach. Wykonawca wykonał już prace konstrukcyjno-budowlane osadnika wtórnego, zbiornika wyrównawczego bez komory zasuw, ściany fundamentowe i instalacje podposadzkowe stacji odwadniania osadu oraz roboty ziemne głównej pompowni ścieków.
czytaj więcej  

13/
04

Najnowsze informacje z placów budowy w gminie

Obraz przedstawiający Najnowsze informacje z placów budowy w gminie
Budowa kanalizacji sanitarnej Kontynuowane są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary. Aktualnie prowadzone są roboty w ul. Długiej wykonywane metodą wykopu otwartego. Trwają również prace związane z przewiertami poziomymi w ul. Polnej i Parkowej przy Szkole Podstawowej. Wykonawcą prac jest firma WUPRINŻ S.A., a wartość robót to...
czytaj więcej