OTRZYMANE DOTACJE

Środki budżetu państwa - Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych