Wieś o zabudowie zwartej, usytuowanej głównie wzdłuż drogi do Mienic. Od strony północnej rozciągają się malownicze Wzgórza Trzebnickie. Najstarszy dokument o osadzie Petrrowichi pochodzi z 1203 r. Do dziś zachował się dawny folwark i budynek młyna. Wieś wyróżnia się w aktywności społeczno - kulturalnej (tu rozwija działalność okolicznej młodzieży Związek Strzelecki "Strzelec"- o.s.w.). Rozwinięte sadownictwo.

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

1349, 1355 r. - Petirwicz;

1357r. - Peterwicz;

1358 r. - Petirwicz, Peterwitz;

1360, 1376 r. - Petirwicz;

1375 r. - Peterwitz;

1739 r., poł. XVIII w., 1826, 1830 r. - Peterwitz;

1818 r. - Peterwitz, Piierwitz;

1826, 1830 r. - Peterwitz;

1845 r. - Peterwitz, Pitterwitz;

1873 do 1937 r. - Peterwitz;

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwy najwcześniejsze są próbą zapisu fonetycznego nazwy polsko - pierwotnej, która najprawdopodobniej brzmiała: Piotrkowice. Późniejsze nazwy niemieckie powstały od imienia Piotr = Peter, są więc nadal dosłownym tłumaczeniem nazwy pierwotnej.

Historia wsi i dóbr:

28 VI 1203 rok - wymieniana jest miejscowość Potrocowichi przy opisie granic księcia Henryka dla klasztoru w Trzebnicy.

14 VII 1360 rok - w Piotrkowiczkach istnieje kościół oraz parafia, której proboszczem jest Friczco.

12 I 1375 rok - Paulus, proboszcz w Peterwitz ufundował ołtarz dla katedry we Wrocławiu.

14 I 1376 rok - w dokumencie kardynała Johanna od św. Marka wymieniony jest rektor kościoła w Piotrkowiczkach

ok. 1530 roku - Kościół został zreformowany. Znana jest lista pastorów od 1570 r.

1845 rok - Piotrkowiczki otrzymują status wsi. Istnieje tu kościół ewangelicki.

1889 rok - Ewangelicki kościół parafialny powstaje pod patronem majątku w Piotrkowiczkach.

1912 rok - miejscowość jest podzielona własnościowo. Jedna część stanowi wraz z Wisznią Małą fideikomis, w części pozostałej znajduje się kilka folwarków posiadających różnych właścicieli.

1937 rok - we wsi największy majątek ma status majątku rycerskiego, stanowi fideikomis wraz z Wisznią Małą. Ponadto znajdują się w Piotrkowiczkach majątki mniejsze, należące do różnych osób.