ADRES

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej
ul. Lipowa 15
55-114 Strzeszów

KONTAKT

Prezes Zarządu: Grażyna Chwastek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.


Zapraszamy na stronę PGK