Priorytetem gminy Wisznia Mała jest dbanie o miejsce do relaksu i odpoczynku dla dzieci oraz młodzieży. Gmina może pochwalić się szeroką bazą rekreacyjną. Wszystkie palce zabaw i siłownie zewnętrzne są na bieżąco remontowane i doposażane. Stale przybywają nowe miejsca rekreacyjno – sportowe, a doposażając już istniejące zawsze bierze się pod uwagę potrzeby dzieci oraz ich marzenia.

W naszej gminie wszystkie miejscowości mają własną przestrzeń, w której mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas, poprawiać swoją kondycję i spotykać się z sąsiadami.