Wieś położona na płaskim terenie, przy drodze powiatowej Kryniczno - Szewce. Tu znajdują się pozostałości pałacowo - parkowe i folwarku. Stara zabudowa zagrodowa zmieszana jest z nowobudowaną architekturą willową. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1251 r.

Dane historyczne

Pochodzenie nazwy miejscowości:

1251 r. - Rocos;

1739 do 1937 r. - Rux

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi:

Nazwa z XIII w. jest prawdopodobnie transkrypcją pierwotnej nazwy polskiej (rogoża jest to mata pleciona z sitowia lub łyka).

Historia wsi i dóbr:

1251 rok - najstarsza znana wzmianka o Rogożu.

1785 rok - wieś leży na gruncie starej donacji klasztoru trzebnickiego, któremu także składano znaczną roczną daninę w zbożu.

1830, 1845 rok - Rogoż ma status wsi. Jedna jego część jest rolnicza i posiada swą księgę w Sądzie krajowym i miejskim w Trzebnicy.

1891 rok - majątek rycerski z posiadłością wiejską w Szewcach.

1904 rok - majątek oraz gmina wiejska Rogoż liczą 257 mieszkańców.